ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో ఢిల్లీ మాజీ డిప్యూటీ సీఎం మనిష్ సిసోడియా కస్టడీని కోర్టు పొడిగించింది. డిసెంబర్ 11 వరకు పొడిగిస్తూ రౌస్ ఏవెన్యు కోర్టు ఆదేశాలు ఇచ్చింది.

విధాత : ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో ఢిల్లీ మాజీ డిప్యూటీ సీఎం మనిష్ సిసోడియా కస్టడీని కోర్టు పొడిగించింది. డిసెంబర్ 11 వరకు పొడిగిస్తూ రౌస్ ఏవెన్యు కోర్టు ఆదేశాలు ఇచ్చింది.

Updated On
Somu

Somu

Next Story